Klubbens bestyrelse ønsker at modtage kandidatforslag til en styregruppe som skal lede og koordinere klubbens 7’s turnering i august 2023.

Evalueringen af årets 7’s turnering viste, at turneringen, som i år blev holdt over 1 dag, var en stor succes. Vi magtede at få tingene til at svinge, 40 hold deltog, festen lørdag aften var en succes, og der blev ydet en stor indsats af de mange frivillige. Samtidig kom turneringen ud med et overskud på lidt over 40.000kr.

På evalueringsmødet mente de fremmødte, at der i klubben er stor interesse til at fortsætte 7’s arrangementet, og helst med kampe både lørdag og søndag, som det har været tidligere.

Dem, der deltog i evalueringen, tror fortsat på, at der er opbakning til at få løst de mange praktiske gøremål blandt klubbens medlemmer og venner, så turneringen også fremover kan holdes over to dage med op til 48 deltagende hold.

Da nogle af dem, der har koordineret arbejdet indtil 2022, ikke ønsker at fortsætte, bl.a. Claus og Frank, diskuterede evalueringsmødet, hvordan klubben fremover kan drive stævnet.

Konklusion blev, at bestyrelsen opfordres til, at i stedet for at have 1 person til at koordinere aktiviteterne hen over året, så vil skal en styregruppe på 3-4 medlemmer overtage opgaverne.

Bestyrelsen har accepteret, at 7’s kan ledes af en styregruppe med reference til den valgte bestyrelse, og ønsker derfor at høre, hvem der ønsker at deltage i en 7’s styregruppe.

Hvis man er interesseret I at høre mere om, hvad arbejdet omfatter, så kan man rette henvendelse til Arne og Claus, som har en jobbeskrivelse for, hvad koordinering af 7’s turneringen omfatter.