Læs her formandens beretning for 2021, samt årsberetninger fra ungdom, herre- og damesenior, som bliver delt forud for bestyrelsesmødet d. 25. februar kl. 19. i klubhuset.

Formandens beretning for 2021

Beretning fra Arne Jørgensen, formand for Rugbyklubben Speed:

2021 blev et år, hvor vi igen kunne udføre vores sport uden de store coronarestriktioner. Kampe og stævner blev atter afholdt, og vores 7-turnering kunne vi afvikle i et decimeret format på en enkelt dag. I år er planen, at vi afvikler 7s-stævnet som tidligere år. Der mangler frivillige til at afvikle stævnet, så støt op om det, så vi får et endnu bedre stævne.

Det er tydeligt at se, at der er sket en udvikling i klubben, som både kan ses på spillet og på resultaterne. Det gælder lige fra ungdommen til dame- og herresenior. Det kan man læse mere om i den enkelte afdeling beretning som følger nedenfor.

60+ holdet, som har kørt et års tid nu, fungerer rigtig godt med forskellige aktiviteter, som træning på banen og sociale arrangementer.

Claus Beck har i efteråret samlet forældregruppen til touch rugby, hvilket er blevet en succes, som fortsætter i indeværende år.

Stor tak til alle frivillige og forældre, som har lagt tid og stort arbejde i at afvikle stævner, samt diverse opgaver i klubben.

Speciel stor tak skal lyde til Malene og Heidi, som har stået for madlavning efter træning. Vi glæder os fortsat til det gode samarbejde.

Klubben har indgået et udviklingsforløb med Tårnby kommune og DGI. Vi skal arbejde med udvikling af ungdommen, især U7 - 12, styrkelse af overgang til dame/herre-afdelingen samt fastholdelse af seniorspillere, der stopper som topspiller, men som vi gerne vil have til at fortsætte i klubben som træner, dommer eller med frivilligt, administrativt arbejde mm.

Dette forløb i samarbejde med DGI vil fortsætte de næste par år, så vi bliver en klub i fortsat udvikling.

Vi takker alle involverede – det gælder bl.a. medlemmer, sponserer, frivillige og forældre - for den fantastiske støtte til klubben. Uden jeres hjælp var vi aldrig nået hertil.

Nedenfor følger beretninger fra herresenior, damesenior og undgomsafdelingerne.

Årsberetning Ungdom 2021

Ved ungdomsansvarlig Peter Jacobsen

Året 2021 har i ungdommen været præget af forsigtig optimisme! Covid-19 har stadigt hærget, men vi har trods alt kunne gennemføre de fleste træninger og også kunne gennemføre sociale aktiviteter som fællesspisning, overnatninger, juleafslutning osv. Vi mistede nogle få spillere under Corona-nedlukningerne, men har heldigvis siden fået tilgang af mindst lige så mange nye spillere.

Vi har gennemført en række rekrutteringsinitiativer bla.: Samarbejde med SFO’en på Løjtegårdsvej, rugby intro i skoleklasser på Løjtegårdsskolen, deltagelse i SommerSjov i Tårnby Kommune.

Rekrutteringsaktiviteterne giver nye spillere, men generelt ligger der et stort arbejde bag hver eneste ny tilgang.  

I foråret blev åbnet op for at vi kunne spille kampe, men desværre var året været præget af aflyste turneringer og vores ungdomshold har fået færre kampe, end vi er vant til. Og større ture blev det heller ikke til.

DM blev afgjort ved et enkelt stævne og her sikrede U19, med Brian som træner, sig guldmedaljer. U8 (med Graham) vandt også alle deres kampe. Vi har haft stor tilgang af spillere på U12 og U14, takket været en stor indsats fra Carsten og Mathias, der er skabt en virkelig god holdånd - så sejrene skal nok komme.

Ungdomsafdelingen har været aktiv med en række aktiviteter bl.a. afholdelsen af 2 større stævner med deltagelse af spillere fra hele landet. Der har været frivillige hænder til arrangementerne fra på tværs af klubbens afdelinger, det har været en fornøjelse at opleve.

Det skal også nævnes, at der har været fællesspisning for spillere og forældre efter træning gennem hele sæsonen. Igen, tak til de frivillige, som har gjort det muligt.

Optimismen er stor forud for 2022-sæsonen, der er igen planlagt en gennemgående DM-turnering, og vi planlægger også en større tur igen efter en længere pause. Også på trænersiden er der optimisme, vi har fået trænere til alle årgange, også nye kræfter, velkommen til Sofie og Mads, som bliver nye trænere for henholdsvis U8 og U10.

Vi glæder os til det nye år, hvor rugbyen forhåbentlig igen kommer i centrum, efter et par år med Corona.

Årsberetning Herresenior 2021

Ved herreansvarlig Malte Madsen

Det foregående år har været et godt år for vores Herresenior. Holdet er i rivende udvikling, hvilket har kunne ses på resultaterne, som året skred frem.

Jeg vil endnu engang fremhæve det gode ungdomsarbejde, vi laver i klubben, som virkelig begynder at give pote på herresenior. Tilføjelsen og modningen af vores ungdomsspillere gjorde, at vi slutter 2021 med at dominere vores modstandere og endnu engang understreger, at vi med længder er det bedste 7’s hold i landet.

Et andet faktum, som cementerede sig, var, at vi har en fantastisk støtte og opbakning fra hele klubben, hvilket afspejles ved alle dem, som giver en hånd med til kampe og turneringer, og/eller står på sidelinjen, når vi tørner ud på banen.

Vi har skabt en ekstremt sund kultur på Herresenior i løbet af det forgangne år. Vi har et dedikeret team, der styrer det med hård hånd, og hvor spillere køber ind på projektet. Der bliver trænet hårdt og med et fremmøde, som ikke er set siden den guldvindende sæson 2014. Samtidig vokser holdånden, og det sociale bliver blot bedre og bedre. Ovenstående er også en logisk forklaring på den lind strøm af spillere, vi har fået igennem det sidste år. Det er et udtryk for, at vi har skabt noget godt, noget sjovt, og noget god rugby, som folk bliver tændt af at være en del af.

Covid-19 fik lov at fylde mindre i 2021, men dog forhindret det os igen i at arrangere en tur. Det håber vi ændrer sig i det kommende år.

Årsberetning kvindesenior 2021

Ved kvindeansvarlig, Sofie Kragelund

2021-sæsonen startede med et træningsprogram hos Sepas Sport, så holdet var klar til 1. Runde af DM på hjemmebane.

Det endte med alle kampe vundne, og sådan fortsatte det de næste 4 runder af DM, og vi blev ubesejret Danmarksmestre.

Udover at bevise at vi var det markant bedste hold i DM turneringen, havde vi også 6 spillere på landsholdet til EM og 9 spillere i landsholdstruppen. Vi ser frem til at se, hvordan det kommer til at gå her i 2022.

Der var i 2021 kun 5 runder af DM og forsøget på at komme til udlandet og spille en turnering blev desværre ikke muligt, pga. endnu et år med corona.

Forhåbentligt bliver der mulighed for flere stævner i 2022, som vi er i fuld gang med at forberede os til.

Vi håber også, at året bringer os en tur ud og spille i udlandet igen. Vi mistede vores lidt yngre spiller, Hannah, som måtte hjem til USA, men vi ser frem til, at Maja og Caroline kommer tilbage fra efterskole efter sommer. 

 På vegne af kvindeseniorholdet takker bestyrelsen sponsorer, hjælpere og supportere, som igen har gjort en uvurderlig indsats for kvindeseniorholdet.